Frihet fra det kjente ved Helge K.Løvdal

Onsdag 15. november kl 19.00 – 20.30

                                                        

Frihet fra det kjente er en evig aktuell klassiker fra J. Krishnamurti. Den ble utgitt for første gang på norsk i 1975 i Gyldendals Fakkelserie. Det er en viktig begivenhet når boken i år på nytt er kommet ut på norsk på Flux forlag. Boken er blant de beste og klareste synteser av hva Krishnamurti har å si om menneskets problemer og de store livsspørsmål. Den er aktuell for alle som er interessert i mindfulness, og de filosofisk-spirituelle røttene til denne massive trenden.

Helge K. Løvdal vil denne kvelden dele av sin innsikt og erfaring med Krishnamurtis lære. Som representant for Krishnamurtikommiteen i Norge hadde han kontakt og dialog med Flux forlag i forbindelse med utgivelsen av boken.

Helge Kielland Løvdal arbeidet i 70 årene med lederutvikling knyttet til Samarbeidsforsøkene LO-NAF. I 1980 fikk han Statens Lederopplærings-stipend for 2 år og reiste til Esalen Institute på Big Sur kysten i California. Med innspill fra lærere som Joseph Campell, Cristina og Stan Grof, Houston Smith, Jack Kornfield, Alan Watts og flere ble det satt i gang en prosess som tilslutt gjorde at han ble kjent med Krishnamurtis arbeider i 1967.

Han har engasjert seg i Den Norske Krishnamurtikomiteen og i The International Krishnamurti Foundations. Han er sertifisert som Enneagram lærer og som gruppedynamisk trener. Han har siden 2003 arbeidet med Norad/NHO prosjekter i Afrika syd for Sahara.

Tid: Onsdag 15. november kl 19.00 – 20.30

Sted: Zen House , Sporveisgt 29, Oslo (Majorstuen)

Entré: kr 150,-

Informasjon og påmelding: Begrenset deltagelse. Bindende påmelding senest tirsdag 14.11 til:       Zen House, tlf: 23 20 27 00, epost: zenshop@zenshop.no

Program: Dørene åpnes kl. 18.30, tema/meditasjon fra 19.00. Fra kl. 20.30, sosialt samvær i kaféen.

 

What are we on this earth for?

SITAT fra 1963 sendt ut av Padmasana Krishna, Rajgat.

Krishnamurti:  You are on this earth to live fully, happily, with your whole being, free of ambition, greed  and fear. If you are greedy or ambitious, you cannot live fully, because greed and ambition dissipate your energy. To live fully is to live without fear, without sorrow, without asking a thing of the gods, because you would be a light unto yourself. When you live fully – a light unto yourself – you will not follow anybody, you will have no nationality, or belong to any religious or political group. As you would be a free human being it would, therefore, be possible to live in this world richly, whether you have little or much and, in that very act of living, you would beautify the earth.

Look at all the horrors that are going on everywhere! It is because we do not know how to live that you give an artificial significance to life. If you ask ten different people what the purpose of life was, they would give you ten different answers, and then what could you do but choose an answer from among those ten and try to live according to it? You have to find out for yourself what it means to live fully. Obviously you cannot life fully if you are afraid of death, or of public opinion, or of making a mistake. If you are ambitious, seeking power, or clinging to a position, which in one form or another is what most people are doing, you cannot live fully, because you would be everlastingly in conflict, both with others and with yourself. It is most difficult to live without ambition in a world which is corrupt, a world where there are so many vested interests, so many gods who are always threatening or offering rewards. It requires astonishing intelligence to live in such a world. And you can have intelligence only by seeing everything and by listening to everything. Then your eyes will become alive and your ears sharp. From seeing and listening there comes self-knowledge and, in knowing yourself, you will have astounding vision. What better reason do you want for being on this earth than that?

News on education

NYTTÅRSHILSEN TIL KRISHNAMURTI INTERESSERTE !

Videresender dette nyhetsbrevet fra Kinfonet:

Kinfonet Bulletin – New Krishnamurti Book Just Published by KFA

Dear Friends,
The new book on education has been finally released:

Unconditioning & Education Vol I

The Need for a Radical Approach

Presented in this book are previously unpublished conversations Krishnamurti had with teachers and parents leading to the founding of Oak Grove School in Ojai. In these discussions a vision emerges for an educational climate that could bring about a different mind in the student and teacher. And this would result in a different culture and society.

Click here for video & more information.

A Jewel on a silver Platter

Til
Krishnamurti interesserte:
(I have published a book about K. You can see it on www.lulu.com by searching for » Padmanabhan Krishna».) P. Krishna
Det er kanskje noen av dere som kan være interessert i å lese
P. Krishnas nye bok om sitt forhold og samarbeid med J. Krishnamurti:
«A Jewel on a silver Platter»  og evt. dra til en samling i Ahmedabad i slutten av februar 2016 med P. Krishna.

» Dear August,
I look forward to seeing you in the gathering near Ahmedabad which Arvind Desai is organizing in the end of February. Do come and visit us in Rajghat also either before or after the Feb. event.
Please inform others interested in K and self-knowledge by email about my book as I find that most people do not know of its existence. In the west it is available on lulu.com where it is much cheaper than on amazon.com. affectionately Krishna»

Om noen skulle ønske å bli med til seminaret i Ahmedabad i slutten av februar med tema:Education, Science and Spirituality, så kan jeg organisere reise og opphold. Program legges ut på nettsiden når det kommer.

hilsen August