MØTER

INVITASJON

Vi fortsetter dialogen i Tidemannsstuene på Frogner i 2017.

Tiden er fra kl 19 til 21 hver første tirsdag i måneden. Første gang er tirsdag 7. februar.  Neste møte er 7. mars,  4. april, 2. mai og 6 juni.

Felles fokus for våren:
Psykologisk Revolusjon
Kan en endring i vår egen psyke bidra til en mer rasjonell, intelligent og
fredeligere verden ?
Vinneren av Nobels fredspris 2016 poengterte i sin tale at fred må skapes fra innsiden av hvert enkelt menneske. Ut fra ulike tema vil vi granske den menneskelige psyke, slik den fungerer i dag, for å undersøke om en endring er nødvendig.

Mer informasjon om programmet vil bli lagt ut på Facbooksiden: Krishnamurti Norge for den enkelte dato.
Er du interessert i Krishnamurti og hans budskap, er du hjertelig velkommen til å delta i dialogen.

Adressen er Tidemannsgate 44. .Det ligger på Frogner to kvartaler øst for inngangen til Frognerparken ved Vestkanttorget og er et gammelt to etasjes hus som eies av Røde Kors.

Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt på mail : admin@krishnamurti.no eller Lisa på tlf . 99590103. Det er ikke nødvendig å melde din ankomst på forhånd. Det vil bli servert kaffe og te, og det koster ingenting å delta.

Håper vi sees til en hyggelig, interessant og spennende dialog!

Lukk meny