Historikk

KRISHNAMURTI BIBLIOTEKET  –  en kort historikk

De første årene – ca 1950-1980

Krishnamurti Biblioteket ble startet av Ingeborg Haabeth i Uranienborgveien 11 C  i Oslo i 1950-årene. Hun var opprinnelig teosof og medlem av Teosofisk Samfunn, men valgte å følge Jiddu Krishnamurti da han brøt med organisasjonen i 1929.

Etter krigen ønsket hun å gjøre noe for at flere fikk anledning til å bli kjent med Krishnamurtis budskap her i Norge, og fikk ideen til å starte et lite bibliotek i sitt hjem. Det ble holdt åpent med faste ukentlige åpningstider, og besto av bøker som Ingeborg Haabeth kjøpte inn selv og lånte ut til alle interesserte. I tillegg videresendte hun Krishnamurti Foundation/Englands Bulletin med informasjon to ganger i året til ca 50 interesserte i Norge.  Alt arbeid i forbindelse med biblioteket var på frivillig basis, bare med portoutgifter refundert fra mottakerne.

I en senere periode fra begynnelsen av 1970-årene, da Ingeborgs helse ble dårligere, fikk hun hjelp fra Krishnamurti-interesserte venner som kom jevnlig og hjalp med å holde biblioteket åpent og sende ut KF’s Bulletin. Da Ingeborg Haabeth gikk bort i 1979, var det en liten arbeidsgruppe ledet av siv.ing. Johan Lem som fulgte opp arbeidet som Ingeborg Haabeth hadde startet i sitt hjem på Uranienborg.

Årene etter 1980
Etter Ingeborg Haabeths bortgang ble hennes leilighet solgt, og Krishnamurti Bibliotekets bøker plassert midlertidig andre steder, først på Bjarte Kaldhols kontor i Aschehoug forlag, der arbeidsgruppen også møttes.
Fra ca 1980 til 1996 var biblioteket hos Sonia Joy de Zilwa (tidl. Wagn) i Skogroveien 4 på Holtet på Ekeberg, og ble senere med til Ravnkollbakken 2 på Romsås, da hun flyttet dit i 1996.  Sonia hadde vært med i arbeidsgruppen fra 1971, og det ble naturlig at hun deltok i arbeidet videre. Bokutlånet ble nå knyttet til møter i biblioteket, der det også etter hvert ble visning av videoer av K’s taler og dialoger, med påfølgende samtaler. Arbeidsgruppen har vært skiftende gjennom årene, og det har vært arrangert dialogmøter, workshops og videokvelder av og for interesserte flere steder i landet og i Oslo.
Biblioteksbøkene i Oslo ble flyttet til Filosofiens Hus i Sagveien 24 fra ca 2002, og utlånt via Alternativsenteret/Filosofi Losjen, og fra ca 2004 har bøkene vært hos Jairon Guerrero Cuesta i lokaler i Oslo sentrum, der de fikk plass til januar 2014. Etter det er Krishnamurti Biblioteket nyåpnet igjen hos Sonia de Zilwa i  Ravnkollbakken 2 på Romsås, der det har vært holdt flere Krishnamurti-kvelder med videovisninger og dialoger. Ny teknologi med mer bruk av internett har endret mye omkring Krishnamurti Biblioteket og tilgjengeligheten til informasjon om Krishnamurti og hans budskap. Både bøker og videoer finnes relativt lett tilgjengelig på internett nå, noe som nok vil påvirke utviklingen fremover, både mht behovet for utlån og for aktiviteter.

Bibliotek i Oslo er nå lokalisert i Ravnkollbakken 2, Oslo 0971 (Romsås sydvest) hos Sonia de Zilwa, som kan kontaktes for mer informasjon på telefon 22 25 62 52.
SJDZ/2015